Besant Group of Institutions, Mangaluru

Faculty

Molly S. Chaudhuri
Vishnu Prasanna K. N.
Ravisha B.
Suresh Shenoy
Sukanya Rao
Ashalatha
Usha Mogra
Nanditha Sunil
Reema Agnes Frank
Divya M Shetty
Ridhvika Shetty
Muddassir Khadar